اخبار سلامت

ماسک دوست ماست!

باید‌ و‌ نباید‌های ماسک زدن!

این روزها خیلی ها را می بینیم که طوری ماسک زده اند که هرجور حساب کنیم این نحوه ماسک زدن نه تنها حفاظتی ایجاد نمی کنه بلکه باعث انتقال آلودگی بیشتر به فرد می شه. درست ماسک زدن، یک سری بایدها و نبایدها داره که متاسفانه خیلی ها انجام نمیدهند و فقط به بودنش روی صورت اکتفا می کنند!

طبق آماری که وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی ارئه داده اند، ماسک ها هم مثل آدمها ناقل قوی ویروس کرونا هستند.

اگر به صورت زیر از ماسک استفاده کنیم، به طور یقین باعث بیماری خود و دیگران خواهیم شد:

نباید ها (از راست به چپ) :

ماسک را به زیر چانه‌ نکشید ،

ماسک را از روی چانه‌ بالا نکشید ،

ماسک را به زیر بینی نکشید ،

از ماسک کثیف، آسیب‌دیده و یا مرطوب استفاده نکنید ،

از ماسکی که شُل و یا خیلی گشاد هست استفاده نکنید ،

در زمان استفاده، به ماسک دست نزنید.

 

 یک سری بایدها هم وجود داره که باید به دقت رعایت کنیم تا آلوده نشیم و دیگران رو هم آلوده نکنیم.

باید ها (از چپ به راست) :

 

 امیدواریم که با کمک همدیگه بتونیم این ویروس منحوس رو شکست بدیم.

دیجی‌طب

Back to list

Leave a Reply