اخبار سلامت, کرونا

کنترل علائم حیاتی با ابزار دیجی‌طب

با اندازه گیری پنج علامت حیاتی در بدن انسان می توان میزان سلامت فرد را ارزیابی کرد. در دیجی‌طب ابزار اندازه‌گیری این علائم معرفی و ارائه می شود.

  1. سطح هوشیاری
  2. ضربان قلب
  3. دمای بدن
  4. فشار خون
  5. تعداد تنفس و سطح اکسیژن خون

هر انحرافی در یکی از این علائم می تواند نشانه یک بیماری نهفته باشد. نظارت مستمر بر این علائم می تواند به مراجعه به موقع به پزشک و درمان سریعتر بیماری محتمل منجر شود.

در دیجی‌طب تمرکز اصلی بر مدیریت سلامت فرد توسط خود اوست و قرار است شخص به گونه ای تجهیز و سازماندهی شود که از عهده این مهم برآید. دسته بندی تجهیزات پزشکی خانگی در سایت به همین منظور مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف از این گرایش این است که فرد در زمان مراجعه به پزشک بتواند شرح حال درستی به ایشان ارائه کند. برای دادن شرح حال صحیح فرد باید اطلاعات دقیقی از علائم حیاتی خود پیش از بیماری و در جریان درمان داشته باشد.

برای نظارت بر ضربان قلب در منزل می‌توان از پالس اکسیمتر و یا دستگاه فشارخون استفاده کرد و سوابق را نیز در حافظه دستگاه ذخیره کرد.

برای اندازه‌گیری سریع دمای بدن و کنترل دائمی آن از ترمومترهای غیر تماسی بهره جست.

دستگاه اندازه گیری فشارخون می تواند فشار خون سیستولیک و دیاستولیک را اندازه گیری نماید.

شمارش تعداد تنفس در شرایط استراحت بدن یا پس از نرمش بسیار ساده است و می توان با یک کرونومتر که روی همه گوشی های امروزی هست این مهم را انجام داد. از سوی دیگر دستگاه پالس اکسیمتر هم با دقت زیادی سطح اشباع اکسیژن را نشان می دهد که رابطه مستقیم با تعداد تنفس و کیفیت اکسیژن‌رسانی به سلولها دارد.

میزان قند خون هم یکی از پارامترهای کمکی است که امروزه با وجود دستگاههای اندازه گیری قابل کنترل است. با کنترل این شاخص بیماران دیابتی می توانند با آسودگی خاطر بیشتری به فعالیت های روزمره خود بپردازند و از سطح کیفی بالاتر زندگی بهره مند شوند.

Back to list

Leave a Reply