محلول دهانشویه آنتی سپتیک ایرشا حفره‌ها و نواحی که کمتر در تماس با مسواک هستند را به راحتی شستشو میدهد و با جلوگیری از تجمع باکتری و آلودگی، استحکام و سلامت دندان را افزایش می‌دهد. استفاده از دهانشویه برای تازه نگه داشتن نفس و جلوگیری از تجمع باکتری های مختلف در بین گوشه های دندان شناخته میشود

 

نمایش یک نتیجه