مسواک مدیوم بنسر حاوی الياف ذغال فعال با ویژگی آنتی باکتريال، به آرامي و بدون آسيب رساندن به ميناي دندان، لکه های سطح دندان را از بين ميبرد و

باعث سفيدتر شدن دندان ها ميشود. دسته ارگونوميک قوس دار و بدون لغزش این محصول، برای حفاظت از دندان ها از فشار زياد، در هنگام مسواک زدن و

کنترل بهتر مسواک در دست طراحی شده است.

نمایش یک نتیجه