کراتین ساختار مو را از درون بازسازی و تقویت می کند. حتی در بین برخی از موهای آسیب دیده، از جمله موهای سفید شده و شل شده ، مشخص شده است که خواص مکانیکی مو را افزایش می دهد.

کراتین پروتئینی است که به طور طبیعی در مو وجود دارد و به دلیل همین جزء است که موهای ما درخشنده است.

با این حال، قرار گرفتن مداوم در معرض مواد شیمیایی، آفتاب، آلودگی و سایر عوامل خارجی از این قبیل ممکن است

این پروتئین را از موهای شما تهی کند و موهای شما را کدر، آسیب دیده و خشک کند.

نمایش دادن همه 5 نتیجه