شامپو مناسب موی فر سریتا بیوتی

قیمت اصلی 158.000 تومان بود.قیمت فعلی 135.000 تومان است.

شامپو ضد شوره مناسب موهای خشک سریتا

قیمت اصلی 167.000 تومان بود.قیمت فعلی 135.000 تومان است.

شامپو تقویت کننده مو کودکان سریتا

قیمت اصلی 115.000 تومان بود.قیمت فعلی 95.000 تومان است.

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش موی خشک سریتا

قیمت اصلی 121.000 تومان بود.قیمت فعلی 95.000 تومان است.

شامپو مناسب موهای کاشته شده سریتا

قیمت اصلی 545.000 تومان بود.قیمت فعلی 437.000 تومان است.

شامپو ضد ریزش مینوتا سریتا

قیمت اصلی 224.000 تومان بود.قیمت فعلی 180.000 تومان است.