مسواک کلاسیک نرم G.U.M محصولس بسیار ساده با دسته‌ای صاف است. دسته مسواک کلاسیک نرم G.U.M یک تحریک کننده لاستیکی مخروطی شکل

میباشد که سبب افزایش سلامت و مقاومت لثه‌هایی می‌گردد که ممکن است توسط برس مسواک قابل دسترس نباشد. موهای مسواک کلاسیک نرم

G.U.M در مرکز برس، بلندتر و به صورت یک گنبد میباشد که سبب بیشترین تماس با سطح دندان‌ها و زیر خط می‌شود.

نمایش یک نتیجه